Kithi eNdinaneni
Umlando ngemvelaphi yamaNtungwa

 

I-Nkosi u-Mzilikazi kaMashobana

U-Mzilikazi Khumalo UMzilikazi kaMashobana Khumalo  UMzilikazi Khumalo wayeyindondana kaMashobana owayebusa aMantungwa ayakhe ngaphezu komfula uMkhuze. Umuzi wenkosi uMashonana wawaziwa ngokuthi kuseNdinaneni. UMzilikazi wayezalwa yindodakazi yenkosi uZwide kaLanga ogama layo kunguNompethu. UNompethu wayelanywa uThandile owagana iSilo uSobhuza kwazalwa iSilo uMswazi wesibili. Ngakho-ke uMswazi noMzilikazi babengokanina. Kusuke kushiwo yena uThandile uma kuthiwa kubantu baseSwazini ‘nina bakaLaZwidze’. UMzilikazi wakhulela kwaYisemkhulu wakhe uZwide efundiswa ezempi umkhulu wak... qhubeka ufunde »

error: Content is protected !!