Kithi eNdinaneni
Umlando ngemvelaphi yamaNtungwa

 

Umlando ngomuzi waseKuphakameni

Umlando ngomuzi waseKuphakameni : Lo muzi waseKuphakameni uyisisekelo sobuNazaretha wawakha uShembe emva kokuhlupheka okukhulu elala endle engenayo indawo lapho owayengaphumula khona nokubeka umthwalo phansi . UJehova wamnika wona ngaphambi kokuya kwakhe eNtabeni yaseNhlangakazi . Yabe ingakaziwa noma ikhona yini. Kwakungumsebenzi omkhulu kaNkulunkulu awenza kuShembe emva kokuhlupheka okukhulu owabe enakho ,eboshwa ngabeFundisi bamabandla bethi uphazamisa umsebenzi wabo emasontweni abawaphetheyo ,uthatha abantu babo. Kwathi ngolunye usuku kwahlabeka umfana wakwaGwacela eMzinyathi ebona ukulala... qhubeka ufunde »

Izithakazelo nomlando wakwaMlilo

Izithakazelo nomlando wakwaMlilo: Abantu bakwaMlilo bangabozalo lukaMabaso indodana kaMntungwa kaMbulazi . Enye indodana kaMntungwa kwakunguKhumalo . UMabaso wazala abakwaMabaso ,kwathi uKhumalo wazala abakwaKhumalo . Ngakho-ke abakwaMlilo singakusho singananazi sithi nabo bangaMantungwa njengabo ab... qhubeka ufunde »

Izithakazelo nomlando wakwaChauke

Izithakazelo nomlando ngesibongo sakwaChauke Abantu bakwaChauke bayisizwe esikhulu esitholakala kakhulu eMozambikwe nokuyilapho ubukhosi baso busazinze khona . Laba bantu bakwaChauke babuye batholakale eNingizimu Afrika koGiyane,Tzaneen ,Thulamahashe koThoyando nakwezinye izindawo . Lesi sibuye sith... qhubeka ufunde »

error: Content is protected !!