Kithi eNdinaneni
Umlando ngemvelaphi yamaNtungwa

 

Umlando ngeNdlovukazi yaseNkanini uSisile Khumalo

Umlando ngeNdlovukazi yaseNkanini uSisile Khumalo : USisile kaLaMgangeni Khumalo wayeyiNkosikazi endala yeSilo uMswazi wesibili . Umuzi wakhe wawubizwa ngokuthi kuseNkanini. Uyise uMgangeni wayengomunye webazukulu bakaKuhlase Khumalo . UKuhlase Khumalo unguKhokho wabakwaGuliwe ,Mashinini,Magadlela, Msibi nabanye. Ngaphambilini sasithe abakwaMashinini baphuma kuMashobana, empeleni akunjalo, baphuma kuKuhlase wakhona kwaKhumalo. Sithanda ukuxolisa kuleyo ndawo nina beNgabade,nelengqwele nalo liyopha.  USisile wayeyindodakazi kaMgangeni Khumalo, wagana iNgwenyama uMswazi wesibili kaSobhuza .... qhubeka ufunde »

error: Content is protected !!