Kithi eNdinaneni
Umlando ngemvelaphi yamaNtungwa

 

Umlando ngeNdlunkulu uNyamazana Xaba

Umlando ngoNdlunkulu uNyamazana Xaba UNyamazana Xaba ā€ˇwayengumuntu wesifazana owayenesibindi esiyisimanga. Igama lakhe ayelethiwe uyise nonina kwakunguHlobiso Xaba. Kuthiwa lentokazi yaseMahlutshini yayiyinhle futhi yakhake kahle. Kuyileso sizathu uyise wayiqamba igama uHlobiso ngoba ethi uzohlobisa ikhaya. Le ntokazi yayihlala kweminye yemizi yeSilo uSobhuza iMpumalanga ingenye yezintombi sesigodlo. Umuzi waseMpumalanga wawuthatha indawo lapho sekwakhiwe khona amalokishi iLekazi, iPinaar kanye noMsogwaba edolobheni iNaspoti.UHlobiso wayebuthelwe ebuthweni leSilo uSobhuza iJolikati nokwabe k... qhubeka ufunde »

error: Content is protected !!