ISigwagwagwa (Maxim Gun 37mm)

ISigwagwagwa

 

Nanso-ke iSigwagwagwa uhlobo lwesibhamu olwenziwa amaNgisi ngowe 1888 ,lwasetshenziswa okokuqala ngqa empini yamaNgisi noMthwakazi ngowe 1893. ISigwagwagwa ngesiZulu saphesheya sibizwa ngokuthi yiMaxim Gun (37mm). UMthwakazi isizwe esakhiwa iqhawe lakwaKhumalo uMzilikazi kaMashobana kaZikode kaMkhatshwa kaKhumalo kaMntungwa . Lesi sizwe namuhla sitholakala eNingizimu yezwe laseZimbabwe . Sinomhlaba ongama 48 000 000 acres kanti abantu bona bangama 7 million . Ngesikhathi amaNgisi akha lolu hlobo lwesibhamu uMthwakazi wawubuswa indodana yeSilo uMzilikazi iSilo uLobhengula Khumalo. Kuyamangaza ukuthi iSilo uLobhengula sasiwazonda amaNgisi singafuni nokubona lapho ehambe khona ,kodwa uyise uMzilikazi yena wayewakhonze kakhulu. ISilo uMzilikazi sawathanda ngesizathu sokuthi sasikhonze kakhulu uMfundisi uRobert Moffart owayenguMngisi eluqhamukise eScotland . Amabhunu sasiwanyanyisa okwendle! ISilo uLobhengula sona amabhunu sasiwakhonze kakhulu kangangokuthi yiwona asifundisa ukusebenzisa induku yamagwala.
ISigwagwagwa sadala umunyu esizweni saBathwakazi mhla ibambene phezulu empini eyalwa izikhawu ezine ngowe 1893. Isikhawu sokuqala salwa enqabeni yamaNgisi i-Fort Victoria nosekuyiMasvingo khona namuhla. Impi yaBathwakazi eyabe iholwa nguMgandane kaLoyiswayo Dlodlo kanye noManyevu kaMqengana Ndiweni yathunywa yiSilo uLobhengula ukuba iyolanda izinkomo ezazebiwe amaNgisi , kanti iyozithela kumalunda izichome kweyaMangisi . UMqengana wabe eyiNduna yaseMadibeni. Isikhawu sesibili kwaba yimpi yaseLalaphansi nokuseyimpi eyodwa neyakwaBhonko. Esesithathu kwaba yimpi yaseGadade nokuseyimpi eyodwa neyaseMbembesi . Esokigcina kwaba yimpi yasePupu nokuyimpi lapho kwanyamalala khona iNkosi uLobhengula waMawaba.

English version*

This is the i-Sigwagwagwa, a type of firearm invented by the British in 1888, used for the first time in the British-Mthwakazi war in 1893.The name i-Sigwagwagwa is Ndebele name, the gun was named due to its massive noise that it makes when being used. In English it is called the Maxim Gun (37mm). Mthwakazi is a tribe that was built by a Khumalo’s hero Mzilikazi kaMashobana kaZikode kaMkhatshwa kaKhumalo kaMntungwa. This tribe is today found in the South of Zimbabwe. Its land is estimatted to be 48 000 000 acres ,and 7 million people who live in it. When the British built this type of gun Mthwakazi was ruled by King Mzilikazi King Lobhengula Khumalo’s son. Surprisingly, King Lobhengula hated the British , but his father Mzilikazi was very fond of them. King Mzilikazi loved them because he was a friend of the Rev. Robert Moffart, an Englishman from Scotland.But he hated Boers so much! King Lobhengula had a very good relationship with the Boers , they even taught him how to use a gun.
The iSigwagwagwa caused a lot of damage during a four tier war between Mthwakazi and the British which took place not far from kwaBulawayo, 1893. The first battle was fought at the English fort of Fort Victoria in what is now Masvingo. The second period was at Lalaphansi , it is known as The Battle of Lalaphansi or The Battle of Bonko. The third one was fought at Gadades and it is called The Battle of Gadade .The last was one is called The Battle of Pupu .

 

# Khumu!

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo