Uhla lwamabutho eSilo uMzilikazi

Amagogo

 Induna yaMagogo kwakunguMaqhekeni wakwaSithole . Leli butho uMaqhekeni wayeliqambe ngoyise uMagogo Sithole owasala empini yaseNtumbane ngenkathi kulwa uZulu naBaNtungwa ngaphansi kweNkosi uMzilikazi . UMaqhekeni wayegqishe neNkosi uMzilikazi .
2. Amatshetshe
Induna yaMatshetshe kwakunguSifo wakwaMasuku . AbakwaMasuku kusengabantu bakwaNdwandwe.
3. IBabambeni
Induna yaleli butho kwakunguDakamela Ncube
4. IDibinhlangu
Induna uMletshe wakwaThebe. Babebabili oMletshe , kwakukhona owakwaNdiweni kanye nowakwaThebe.
5. IGuqa/ eGuqeni
Induna yeGuqa kwakunguMletshe Ndiweni . Kwahamba kwahamba uMletshe Ndiweni wagcina esehola ibutho elaliziwa ngokuthi yibutho loJinga
6.UGodlwayo
UGodlwayo wawuholwa iNduna uDambisamahubo Mafu . UDambisamahubo wayebandakanyeka odabeni lokubeka uMntwana uNkulumana . Kodwa wavuka ebalekile ngobusuku obadulela usuku okwabulawa ngalo ezinye izinduna eNtabazinduna. Ngakho-ke yena akabulawanga eNtabazinduna . Wabaleka wabheka ebuShona . Uzalo lwakhe lutholakala endaweni yaseMbelengwa kanye nakwezinye izindao zasebuShona.
7. INdinana / iNdinaneni
INduna yaleli butho kwakunguMfangilele Mashazi. AbakwaMashazi basengabantu bakwaMtshali .
8. INduba
INduba yayiholwa uLotshe Mtshali . ULotshe nguyena owahola ithimba lezithunywa zeSilo sakwaBulawayo iSilo uLobhengula elalithunywe kuKhwini Vitholi eNgilandi ukuba liyokwakha ubuhlobo .
9 . INgwengwe
Ibutho iNgwengwe laliholwa iNduna uMkhanyeli Masuku
10. INhlambeni
INduna yalo kwakunguThambo wakwaNdiweni. AbakwaNdiweni bangabantu baseMangweni . Bakanye nabakwaZwane , Cebekhulu , Hudla nabanye.
11. INqama
INqama yayiholwa insizwa yaseBakhwanazini uSomhlolo Mathema . AbakwaMathema kusengabantu bakwaMkhwanazi . Ibutho le Nqama yilona elaliqaphe uMawela (iSilo uMzilikazi) ngesikhathi sofuduko kusukwa lapho sekuseNorth West khona kuphikelelwe lapho sekuseNingizimu yaseZimbabwe khona . Sizachaza kabanzi ngaleli butho leNqama.
12. INqobo
INduna yalo kwakunguMazwi Gumede
13. INsinda
INduna yaseNsindeni kwakunguTshuwe Gwebu . AbakwaGwebu kusengabantu baseMabheleni. Bakanye nabakwaNtuli , Shabangu , Khuboni nabanye
14. INsingo
INduna yaseNsingweni kwakunguSomabulane Dlodlo .   INsingo ummese omncanyana ubukhali kakhulu . NeRazor nayo ibuye ibizwe ngalo leli gama
Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo