Kithi eNdinaneni
Umlando ngemvelaphi yamaNtungwa

 

Umlando ngempi yaseNgazini

Umlando ngempi yaseNgazini. Impi yaseNgazini yalwa ngowe 1870 , yayiphakathi kweSilo sakwaBulawayo iSilo uLobhengula ka Mzilikazi kanye noMbiko ka Madlenya Masuku owasevukela uMbuso kaMthwakazi . Leyompi ibuye yaziwe ngokuthi yimpi yaseNgcekezeni. ENgcekezeni kwabe kungumuzi kaMbiko Masuku. (Wayengubani uMbiko ?) UMbiko wayeyiQhawe likaMthwakazi kusukela ngesikhathi seSilo uMzilikazi . Uyise uMadlenya wasala empini yaseNtumbane lapho kwakulwa khona iSilo uShaka neQhawe lakwaKhumalo uMzilikazi owabe engakabi yiSilo ngaleso sikhathi . Kuthiwa uMbiko wayeyisidlakela sensizwa , esukile egadeni, fu... qhubeka ufunde »

error: Content is protected !!