Kithi eNdinaneni
Umlando ngemvelaphi yamaNtungwa

 

Umlando ngeNduna u-Mazwi Gumede

Umlando ngeNduna u-Mazwi Gumede U-Mazwi Gumede wabe engesinye sezethenjwa zeNkosi yaBaNtungwa naBaThwakazi iNkosi u-Mzilikazi ka Mashobana Khumalo . UYise ka Mazwi kwakungu -Zimeme owayebuye aziwe ngelika Mdlankunzi. Babebabili oMazwi kwaGumede , lona esixoxa ngaye wayengu-Mazwi wesibili owayeqamjwe ngoKhokho wakhe u-Mazwi ka Lufutha. U-Zimeme/uMndlankunzi wayenganwe┬á u-Singaphi iNdodakazi yeNkosi u-Mashobana nokuyiyona eyazala u-Mazwi . Ngakho-ke u-Mazwi wayenguMshana kwaKhumalo. Naye u-Mazwi wabuye waganwa iNdodakazi yeNkosi u-Mzilikazi ogama layo lingu-Ncoza ,yena -ke wazala u-Menyezwa. UM... qhubeka ufunde »

Umlando ngeQhawe laseMaNgweni u-Dambisamahubo Mafu

Umlando ngoDambisamahubo ka Mafu wakwaZwane . Leli kwabe kuyiQhawe leNkosi u-Mzilikazi ka Mashobana Khumalo elahlabana kakhulu ezimpini zoMfecane , lilwa ngasohlangothini lweNkosi u-Mzilikazi , liyiFelankosi. U-Dambisamahubo eqinisweni igama lakhe langempela kwakungu-Mkhatshana ka Mafu , elikaDambis... qhubeka ufunde »

Umlando ngeMbongi u-Xukuthwayo ka Njotsho Mlotshwa

Umlando ngo-Xukuthwayo Mlotshwa U-Xukuthwayo ka Njotsho Mlotshwa wabe eyiMbongi enkulu yeNkosi u-Mzilikazi ka Mashobana. AbakwwMlotshwa abatholakala ezweni laseZimbabwe empeleni akubona oMlotshwa abangoNtumbeza, bayingxenye yabakwaMazibuko . Uma bethakazela bathakazela ngokuthi Mwelase , Mazibuko, N... qhubeka ufunde »

AmaQhawe akwaGwebu(eMaBheleni)

Umlando ngamaQhawe akwaGwebu. Abantu bakwaGwebu bayingxenye yaMaBhele. Bakanye nabakwaNtuli, Khuboni, Shabangu, Mbhele kanye nabanye . Isizwe samaBhele saqanjwa ngoBhele indodana ka Dlamini wokuqala waseSwazini . UBhele uzele u-Zondi owazala abakwaZondi. U-Zondi yena uzele u-Langa ozele u-Mafu ozele... qhubeka ufunde »

Umlando ngeNduna u-Gwabalanda Mathe

Umlando ngeNduna u-Gwabalanda Mathe * Abantu bakwaMathe esibathola bethe chithi saka kulo lonke elase Afrika esemazansi imvelaphi yabo isenhla nezwe njengabo bonke abaNguni . UKhokho wabo kwakunguThenjwayo . Laba bantu bakwaMathe ababuye baziwe ngokuthi bangaMaNcanana noma bangabakwaNcanana bake bah... qhubeka ufunde »

error: Content is protected !!