Kithi eNdinaneni
Umlando ngemvelaphi yamaNtungwa

 

Umlando ngomuzi waseNdinaneni

Umlando ngomuzi waseNdinaneni. Umuzi waseNdinaneni wakhiwa iNkosi u-Mashobana ka Zikode yabakwaKhumalo iwakhela ngaphezu koMfula uMkhuze . Ngaphambilini abakwaKhumalo babekade benkanise ngasezintabeni zaseBabanango eNquthu kuhambe njalo kuyofika eNondweni. INkosi eyabe ibabusa ngaleso sikhathi kwakungu-Maguggu ka Gasa owabe enguMnewabo Donda noSiwela . U-Siwela uzele abakwaNdlangamandla/ Nkosi , Guliwe, Msibi , Kuhlase, Mashinini kanye nabanye. Besahleli abakwaKhumalo kuleya ndawo yaseNquthu kwaqubuka ukungezwani nokwaholela ekutheni oMashobana,Siwela, Magawozi, kanye noDonda bamushiye u-Magug... qhubeka ufunde »

Umlando ngomuzi waseGabeni

Umlando ngomuzi waseGabeni Umuzi waseGabeni wabe ungumuzi weNkosi u-Mzilikazi eyawakha ngeminyaka yama 1830s iwakhela lapho sekuseMosega khona namuhla(North West, Zeerust). INduna eNkulu yaseGabeni kwakungu-Magqekeni(Maqhekeni) ka Magogo Sithole . UYise kaMagqekeni wasala empini yaseNtumbane, wayeng... qhubeka ufunde »

error: Content is protected !!