Kithi eNdinaneni
Umlando ngemvelaphi yamaNtungwa

 

Umlando ngomuzi waseKuphumuleni

Umlando ngomuzi waseKuphumuleni   Umuzi waseKuphumuleni wabe ungumuzi weSilo sikaMthwakazi esawakha ngonyaka ka 1825 , amanxiwa alo muzi asendaweni yase-Ermelo lapho sekwakhiwa khona i-Lokishi i-Phumula elaqanjwa ngawo umuzi waseKuphumuleni . Buqamama nje namanxiwa omuzi waseKuphumuleni kukhona... qhubeka ufunde »

Umlando ngeButho lika Mawela i-Nxazonke

Umlando ngeButho lika Mawela i-Nxazonke   IButho i-Nxazonke labuthwa iSilo sikaMthwakazi iSilo u-Mzilikazi ka Mashobana , kabuthwa phakathi kweminyaka ka 1826 no 1828.   Leli Butho lalixube izinhlanga eziningi ingakho lalibizwa ngokuthi yi-Nxazonke, kwakukhona amaVenda , abeSuthu , abeTswana, ... qhubeka ufunde »

error: Content is protected !!