Kithi Endinaneni

Umlando ngomuzi waseKuphumuleni

Umlando ngomuzi waseKuphumuleni   Umuzi waseKuphumuleni wabe ungumuzi weSilo sikaMthwakazi esawakha ngonyaka ka 1825 , amanxiwa alo muzi asendaweni yase-Ermelo lapho sekwakhiwa khona i-Lokishi i-Phumula elaqanjwa ngawo umuzi waseKuphumuleni . Buqamama nje namanxiwa omuzi waseKuphumuleni kukhona... qhubeka ufunde »

Umlando ngeButho lika Mawela i-Nxazonke

Umlando ngeButho lika Mawela i-Nxazonke   IButho i-Nxazonke labuthwa iSilo sikaMthwakazi iSilo u-Mzilikazi ka Mashobana , kabuthwa phakathi kweminyaka ka 1826 no 1828.   Leli Butho lalixube izinhlanga eziningi ingakho lalibizwa ngokuthi yi-Nxazonke, kwakukhona amaVenda , abeSuthu , abeTswana, ... qhubeka ufunde »

Umlando ngeNduna u-Mtotobi ka Nkumba Mabaso

Umlando ngeNduna u-Mtotobi ka Nkumba Mabaso U-Mtotobi ka Nkumba Mabaso wabe engenye yeziNduna zeSilo u-Mzilikazi ka Mashobana Khumalo. WayeyiNduna yomuzi waseMncwazini , iButho elaliqaphe lowo muzi lalibizwa ngokuthi uMncwazi. Abantu bakwaMabaso bayiNdlunkulu yaMaNtungwa , u-Mabaso okwaqambeka ngaye... qhubeka ufunde »

Umlando ngomuzi waseNdinaneni

Umlando ngomuzi waseNdinaneni. Umuzi waseNdinaneni wakhiwa iNkosi u-Mashobana ka Zikode yabakwaKhumalo iwakhela ngaphezu koMfula uMkhuze . Ngaphambilini abakwaKhumalo babekade benkanise ngasezintabeni zaseBabanango eNquthu kuhambe njalo kuyofika eNondweni. INkosi eyabe ibabusa ngaleso sikhathi kwaku... qhubeka ufunde »

Umlando ngomuzi waseGabeni

Umlando ngomuzi waseGabeni Umuzi waseGabeni wabe ungumuzi weNkosi u-Mzilikazi eyawakha ngeminyaka yama 1830s iwakhela lapho sekuseMosega khona namuhla(North West, Zeerust). INduna eNkulu yaseGabeni kwakungu-Magqekeni(Maqhekeni) ka Magogo Sithole . UYise kaMagqekeni wasala empini yaseNtumbane, wayeng... qhubeka ufunde »

error: Content is protected !!