Kithi eNdinaneni
Umlando ngemvelaphi yamaNtungwa

 

Akuvumelekile ke lokho!