Kithi eNdinaneni
Umlando ngemvelaphi yamaNtungwa

Umlando ngeButho lika Mawela i-Nxazonke

Umlando ngeButho lika Mawela i-Nxazonke   IButho i-Nxazonke labuthwa iSilo sikaMthwakazi iSilo u-Mzilikazi ka Mashobana , kabuthwa phakathi kweminyaka ka 1826 no 1828. ¬† Leli Butho lalixube izinhlanga eziningi ingakho lalibizwa ngokuthi yi-Nxazonke, kwakukhona amaVenda , abeSuthu , abeTswana, ... qhubeka ufunde »

Uhla lwamabutho eSilo uMzilikazi

Amagogo ¬†Induna yaMagogo kwakunguMaqhekeni wakwaSithole . Leli butho uMaqhekeni wayeliqambe ngoyise uMagogo Sithole owasala empini yaseNtumbane ngenkathi kulwa uZulu naBaNtungwa ngaphansi kweNkosi uMzilikazi . UMaqhekeni wayegqishe neNkosi uMzilikazi . 2. Amatshetshe Induna yaMatshetshe kwakunguSif... qhubeka ufunde »

error: Content is protected !!