Kithi eNdinaneni
Umlando ngemvelaphi yamaNtungwa
Akuvumelekile ke lokho!